Uroczystościom pogrzebowym zazwyczaj towarzyszy świadomość, że jest to wydarzenie jednorazowe i że ciało Osoby Zmarłej jest składane do grobu na przysłowiowy wieczny odpoczynek. Jednak zdarza się, że po pewnym czasie zachodzi konieczność otwarcia grobu i wydobycia ciała bądź szczątków Zmarłego – czyli ekshumacji.

Ekshumacja to procedura specjalistyczna i skomplikowana, której przeprowadzenie może być powierzone jedynie wykwalifikowanemu zakładowi pogrzebowemu. Może się ona odbyć na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania danej Osoby oraz na wniosek i zarządzenie prokuratora lub sądu. Zdarza się też – choć nie są to częste przypadki – że jest zarządzana na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego jeśli planowane jest przeznaczenie terenu cmentarza na inny cel. Zawsze jednak do przeprowadzenia ekshumacji konieczne jest zezwolenie właściwego inspektora sanitarnego.

Ekshumacje można wykonywać jedynie w godzinach porannych w okresie między 16 października a 15 kwietnia. Jeśli odbywają się one przed upływem 2 lat od dnia śmierci konieczne jest przedstawienie zaświadczenia, że dana osoba nie zmarła na jedną z chorób zakaźnych – takich, jak: cholera, dur wysypkowy i inne riketsjozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenia dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka a także inne wirusowe gorączki krwotoczne.

Jeżeli zwłoki lub szczątki ekshumowane są przed upływem 20 lat od dnia pochowania osoby, to wydobywane są wraz z trumną, którą bez otwierania umieszcza się w szczelnej skrzyni, wybitej blachą. Aby ponownie pochować tę trumnę – powinna zostać ona niezwłocznie wydobyta ze skrzyni i umieszczona w grobie bez jej otwierania. Jeśli natomiast ekshumacja wykonywana jest po upływie 20 lat od dnia pochówku – wydobyte szczątki wraz z resztkami trumny umieszcza się w nowej trumnie i chowa w wybranym przez wnioskodawców miejscu.

Wydobyte z grobu ciało lub szczątki Zmarłego mogą też zostać skremowane i pochowane w urnie.

Ekshumacje na wniosek osób prywatnych najczęściej są dokonywane z myślą o przeniesieniu szczątków Bliskiej Osoby do rodzinnego grobu w tej bądź innej miejscowości.

Zakład Pogrzebowy Kuleczka na Państwa wniosek zajmuje się wszelkimi aspektami formalnymi i praktycznymi ekshumacji – przede wszystkim na cmentarzach w Siemianowicach Śląskich oraz w Katowicach.