klepsydra

Poinformowanie rodziny i przyjaciół o śmierci ukochanej osoby jest bardzo ciężkie. Nie ma jednak konieczności, aby osoba obciążona taką stratą musiała osobiście odwiedzać i telefonować do dalszych znajomych Zmarłego. Taką funkcję spełniają nekrologi i klepsydry.

Nekrolog

Nekrolog to krótki komunikat zamieszczony w prasie codziennej. Ich popularność przypadła na początek XIX wieku i rosła wraz z popularyzacją gazet. Zawarta w niej informacja dotyczy osoby Zmarłej oraz dnia i godziny pogrzebu. Nekrolog najczęściej zajmuje niewielką część strony. Na życzenie rodziny można zamieścić zdjęcie oraz umieścić cytat lub krótki wiersz, który najlepiej opisuje smutek rodziny. Taka forma poinformowania świata o śmierci jest bardzo subtelna i nie zmusza rodziny do osobistego informowania o tak smutnym wydarzeniu dalszych znajomych.

Wraz ze wzrostem popularności mediów społecznościowych, Internet powoli wyparł media tradycyjne. Dlatego w przypadku nekrologów tradycyjnych warto zdecydować się na nie, zwłaszcza kiedy chcemy z tym przekazem trafić do osób starszych. W przypadku młodszych osób dobrą alternatywą są epitafia zamieszczone na specjalnych stronach internetowych.

Klepsydra

Klepsydra pełni tę samą funkcję co nekrolog. Różnica natomiast jest w miejscu umieszczania tej informacji i jej formacie. O ile nekrolog stanowi niewielki element strony, klepsydra najczęściej drukowana jest na formacie A4 i rozwieszana jest w miejscach publicznych, takich jak ściana domu Zmarłego, słup z ogłoszeniem lub drzwi wejściowe klatki schodowej. Jest to odpowiedni sposób, aby przekazać informację o śmierci sąsiadom i mieszkańcom danego osiedla.

Zarówno nekrolog, jak i klepsydra pozwalają wyrazić ogromny żal rodziny i ułatwić poinformowanie dalszych znajomych o przykrym wydarzeniu. Warto zwrócić tutaj uwagę, że profesjonalne zakłady pogrzebowe, takie jak zakład pogrzebowy Kuleczka w swoich usługach oferują przygotowanie klepsydry i nekrologu. W ten sposób rodzina zmarłego ustala tylko to, co ma dokładnie znaleźć się na klepsydrze i nekrologu, ale zwolniona jest już z kontaktu z prasą, drukowaniem i wybieraniem szablonu. Pracownicy zakładu Kuleczka wykonują wszystko szybko, sprawnie i z ogromną dbałością o szczegóły, dzięki czemu nekrologi i klepsydry to nie tylko informacja o śmierci, ale również sposób oddania szacunku Osobie Zmarłej.